Het Bestuur

Voorzitster
Nicole Snelders

Wedstrijdsecretaris
Peter Ballemans

Algemene zaken
René de Loos

Penningmeester
Nel Melis

Commissieleden
Michael Donnelly
Corné Krol
John Snelders